Ordensregler

Generelle regler:

 • Pas på og vis hensyn for hinanden.
 • Vi har ikke mange regler, men læs dem vi har.
 • Brug P-plads til af/påsætning af børn.
 • Ingen parkering foran trailere.
 • Det er forbudt at ryge samt anvende åben ild på alle indendørs arealer.
 • Alle cigaretskodder skal lægges i de dertil opstillede krukker.
 • Husk at slukke lys, radio og for vand efter brug.
 • Støjende adfærd eller løben i stalden eller på ridebanerne er forbudt.
 • DER HENVISES I ØVRIGT TIL DRF SIKKERHEDSREGLER

Staldregler:

 • Fej og ryd op efter dig og din hest inden, og efter du forlader stalden.
 • Vaskeplads og solarie skal rengøres efter brug. Fej altid!!
 • Der må ikke tages foder/hø uden aftale.
 • Der opbevares eget foder i rottesikre beholdere på anvist plads.
 • Når der tages heste ind, efterlades ingen hest alene på fold.
 • Mødding jævnes efter trillebør er tømt.
 • Hunde må ikke være til gene for andre og skal holdes i snor.
 • Se opslagstavle for informationer
 • Benyt de opstillede skraldespande til affald.
 • Lukketider i stalden hverdag kl. 22, weekend kl. 19.
 • DER HENVISES I ØVRIGT TIL DRF SIKKERHEDSREGLER

 Ridehusregler:

 • Gør opmærksom ved indgang/udgang af port.
 • Der skridtes på hovslag, ved mange i ridehus, på venstre volte. Øvrige gangarter passeres venstre mod venstre.
 • Longering og løse heste kun i det lille ridehus.
 • Opsidning og afsidning sker på midten af en volte, eller skammel.
 • Husk at samle hestepærer op.
 • Kun en underviser ad gangen, der kan bookes tider på skema ophængt i hallen.
 • Alle der færdes til hest på FHSR/Digels faciliteter skal være medlem af klubben. DOG ARRANGEMENTER ARRANGERET AF DG I PRIVAT REGI ER UNDTAGET.
 • Der må opsættes spring i den store hal hver søndag efter kl. 16.30.
 • Løsspring foregår i den lille hal søndag mellem 10-13.
 • Åbningstider man-fredag 8-22, weekend 8-19, haller og ridebaner skal forlades ½ time før lukning.
 • Vær opmærksom og tag hensyn til hinanden.
 • DER HENVISES I ØVRIGT TIL DRF SIKKERHEDSREGLER