Betalingsbetingelser for rideskolen

  • Der gives en gratis prøvetime, ønsker man herefter at fortsætte sin ridning skal en tilmeldingskupon udfyldes, den rekvireres af ridelæreren eller hentes på vores hjemmeside www.digels.dk.
  • Ved afbud til en ridetime gives ingen refusion – og ridetimer kan ikke byttes.
  • Der udsendes ikke opkrævning. Det er på eget ansvar at sørge for betalingen sker. Det nemmeste er at oprette en fast overførsel til vores konto i Sparekassen Sjælland,    reg. nr. 0552 kontonr. 101030. Alternativt kan FI- indbetalingskort fås hos ridelæreren.HUSK BARNETS FULDE NAVN PÅ INDBETALINGEN!!
  • Betalingen skal ske forud, og senest d. 3 i måneden. Der afregnes kun i hele måneder, det vil sige at der i prisfastsættelsen er taget højde for ferier og helligdage, hvor rideskolen holder ferie. Dog skal der ikke indbetales for juli måned.
  • Ved udsendelse af rykker for betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100,-. Såfremt beløbet ikke er rideskolen i hænde inden 8 dage, vil ridningen ikke kunne fortsætte. Først når restancen er indbetalt kan denne genoptages, det kan da ikke forventes at der er ledige pladser på holdene.
  • Der er en måneds opsigelse til den første i måneden, dette skal ske på en særlig blanket der kan rekvireres hos ridelæreren. Blanketten lægges i Digelsgårds postkasse. Udmeldelse kan også ske via vores mail: Digelsgaard@yahoo.dk   
  • Når du starter til ridning, så husk at undersøge om din egen ulykkeforsikring dækker hvis der sker et uheld under din ridning.
  • OBS… HUSK NÅR DU RIDER RIDESKOLE PÅ DIGELSGÅRD SKAL DU VÆRE MEDLEM AF RIDEKLUBBEN FHSR, SE MERE PÅ WWW.FHSR.DK Indmeldelse i FHSR skal i selv sørge for på www.fhsr.dk